Zhořelec:
Architektonický
celek
kupeckých
domů na
Via Regia

Zhořelec: Architektonický celek kupeckých
domů na Via Regia

Před 500 lety byl Zhořelec
jedním z nejdůležitějších
obchodních měst ve střední Evropě.

Via Regia

Ve středověku byla Via Regia jednou z nejvýznamnějších obchodních stezek střední Evropy. Zhořelec představoval na Via Regia ústřední překladiště zboží.

Stvořeno pro obchod

Ve středověku byl půdorys Zhořelce zcela určován obchodem.

Kde žili kupci

Zhořelečtí kupci žili a pracovali v nádherných domech, z nichž se mnohé dochovaly dodnes.

Before
After

Síňový dům Untermarkt 5, postavený asi v letech 1510– 1515, vpravo: tzv. klenotnice s nástěnnými malbami

Before
After

Kupecký dům Neißstraße 30, postavený v letech 1726–1729, vpravo: chodba v 1. patře.

Zhořelecké síňové domy

Zvláštností Zhořelce jsou síňové domy postavené před 500 lety. Jejich interiér je uspořádán okolo centrální síně: průkopnická myšlenka.

„Jsem nesmírně hrdý, že jsem majitelem tak starého domu. Na druhé straně se necítím tak docela jako vlastník. Vzhledem k pětisetleté historii domu jsem vlastně spíše jeho dočasným správcem.“

Rainer Michel

Vlastník síňového domu
Peterstraße 14
Before
After

Síňový dům
Peterstraße 14,
postavený v 15. století

Before
After
Síňový dům Neißstraße 29 (Biblický dům), postavený v letech 1570 – 1572

Kde byl obchod organizován

Zhořelečtí kupci byli rovněž členy městské rady, která dala postavit nádherné budovy pro organizování a spravování obchodu.

Radnice

Městská váha

Městská váha a Waidhaus

Waidhaus

vlevo: Radnice, vpravo: obchodní kniha zhořeleckého obchodníka z 15. století.

Before
After

Kde byl obchod bráněn

Aby bylo město bezpečným místem obchodu, vybudovali Zhořelečtí před více než 500 lety mohutné obranné hradby.

Before
After

vlevo: Bašta Kaisertrutz, postavená asi v letech 1490– 1520, vpravo: Kaisertrutz a Reichenbašská brána asi v roce 1830.

Bašta Kaisertrutz, postavená asi v letech 1490– 1520

Reichenbašská brána

Mikulášská brána

Co kupci založili

Za peníze získané z obchodu zakládali zhořelečtí kupci kostely a kaple.

Before
After

Kostel sv. Petra, vlevo: Hlavní portál ze 13.
století, vpravo: pohled do interiéru

Kostel svatého Petra, postaven v 15. století

Svatý hrob

Kaple svaté Anny

Zhořelec: Překladiště idejí

Díky rozsáhlé soustavě se Zhořelec stal překladištěm idejí a kulturních inovací. Do Zhořelce přicházeli umělci z celé střední Evropy.