Ucházíme se o titul světového dědictví

Zhořelec: Architektonický celek kupeckých domů na Via Regia

Zhořelec byl ve středověku a raném novověku významným obchodním centrem. Naše město ležící na Via Regia, jedné z nejdůležitějších dálkových cest v Evropě, přitahovalo mnoho obchodníků. Zde se věnovali své činnosti, o čemž dnes svědčí jedinečné architektonické památky. Přibližují život obchodníků, organizaci a obranu obchodu. Velkou hodnotu mají zhořelecké síňový domy – zvláštní forma kupeckého domu.

Objevte Zhořelec:
Architektonický celek kupeckých domů na Via Regia!

Zhořelec:
Architektonický
celek kupeckých
domů
na Via Regia

Záchrana
zhořeleckého
starého města

Procházka
městem
obchodníků

Chcete se
dozvědět
více o tom,
jak nám můžete
pomoci splnit
náš sen?

Chcete se
dozvědět
více o tom,
jak nám můžete
pomoci splnit
náš sen?