Ucházíme
se o
titul
světového
dědictví

Ucházíme
se o titul
světového
dědictví

„Ucházíme se o titul světového dědictví, protože středověké obchodní město je pro nás nejen genetickým kódem našeho města bohatého na kulturní památky, ale odráží také jedinečnou historii a polohu Zhořelce uprostřed Evropy.“

Octavian Ursu

Starosta města
Zhořelec

Ucházíme se o titul světového dědictví, protože…

Arne Myckert

Jednatel
KommWohnen Görlitz GmbH

„Ucházíme se o titul světového dědictví, protože obyvatelé Zhořelce v uplynulých desetiletích dokázali za často obtížných podmínek zachovat síňové domy v historickém starém městě. Titul světového dědictví by byl nejen odměnou za toto úsilí, ale současně by znamenal, že se jedinečné kulise budov dokládající vývoj středověkého Zhořelce se všemi architektonickými, ekonomickými i sociálními aspekty této proměny dostane obzvláštní ochrany.“

„Usilujeme o titul světového dědictví, protože naše město Zhořelec ležící na někdejší křižovatce Via Regia a Jantarové stezky může svými dodnes dochovanými památkami vyprávět nesčetné příběhy o tom, jak cenné bylo obchodní spojení do celého světa pro jeho ekonomické i kulturní bohatství.“

Janet Conradová

Jednatelka
Evangelische Kulturstiftung
Görlitz (do roku 2021)

Janet Conradová

Jednatelka
Evangelische Kulturstiftung
Görlitz (do roku 2021)

„Ucházíme se o titul světového dědictví, protože ideové bohatství, síla a touha zhořeleckých občanů po svobodě se projevuje v tolika aspektech obrazu města jako nikde jinde.“

Andrea F. Behrová

Jednatelka
Europastadt Görlitz- Zgorzelec GmbH (do roku 2022)

„Usilujeme o titul světového dědictví, protože s vědomím svého kulturního dědictví můžeme cílevědomě utvářet budoucnost obyvatel i návštěvníků města.“

„Usilujeme o titul světového dědictví, protože Zhořelec ztělesňuje tím nejkrásnějším způsobem živou historii.“

Rainer Müller

Předseda spolku
Aktionskreis für
Görlitz e.V. (do roku 2021)

Rainer Müller

Předseda spolku
Aktionskreis für
Görlitz e.V. (do roku 2021)

„Usilujeme o titul světového dědictví, protože Zhořelec ztělesňuje tím nejkrásnějším způsobem živou historii.“

Katrin Bartschová

Předsedkyně spolku Tourismus-Verein
Görlitz e.V.

„Ucházíme se o titul světového dědictví, protože to přesvědčivě ukazuje a zviditelňuje naše město před mezinárodní veřejností jako místo těch pravých historických a kulturních zážitků.“

„Ucházíme se o titul světového dědictví, protože ideové bohatství, síla a touha zhořeleckých občanů po svobodě se projevuje v tolika aspektech obrazu města jako nikde jinde.“

Prof. Dr. Willi Xylander

Ředitel Přírodovědného muzea Senckenberg
Görlitz a prezident
Brücke-Preis- Gesellschaft Görlitz

Prof. Dr. Willi Xylander

Ředitel Přírodovědného muzea Senckenberg
Görlitz a prezident
Brücke-Preis- Gesellschaft Görlitz

„Ucházíme se o titul světového dědictví, protože ideové bohatství, síla a touha zhořeleckých občanů po svobodě se projevuje v tolika aspektech obrazu města jako nikde jinde.“

Dr. Agnieszka Gąsiorová

Ředitelka Slezského muzea
ve Zhořelci

„Ucházíme se o titul světového dědictví, protože Zhořelec je architektonickou perlou prvního řádu, jedinečným klenotem měšťanské stavební tradice a kultury, ale také místem živých přeshraničních setkání, a tudíž i místem hodným lásky, vhodným k vidění i k životu.“

V jaké fázi kandidátského procesu právě jsme?

Jsme
zde

Žádost o německý seznam návrhů
pro německou konferenci
ministrů školství a kultury

Zařazení na německý
seznam návrhů

Předložení německého
předběžného seznamu UNESCO

Hodnocení návrhu

Udělení titulu

Po udělení titulu UNESCO pravidelně hodnotí památky světového dědictví.

Co znamená světové dědictví?

Světové dědictví je označení pro kulturní a přírodní objekty a památky, které mají mimořádnou univerzální hodnotu pro celé lidstvo. Jsou zapsány na seznamu UNESCO a těší se zvláštní ochraně.