Ubiegamy
się o
tytuł
Światowego
Dziedzictwa

Ubiegamy
tytuł
Światowego
Dziedzictwa

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ to średniowieczne miasto handlowe jest dla nas nie tylko kodem genetycznym naszego bogatego w zabytki kultury miasta, ale również odzwierciedla wyjątkową historię i położenie Görlitz w Europie.”

Octavian Ursu

Nadburmistrz
miasta Görlitz

Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ ...

Arne Myckert

Dyrektor
KommWohnen Görlitz GmbH

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach mieszkańcom Görlitz udało się, częściowo w niezwykle trudnych warunkach, zachować kamienice halowe na historycznej starówce. Tytuł Światowego Dziedzictwa byłby nie tylko nagrodą za te wysiłki, ale jednocześnie sprawi, że niepowtarzalna architektura budynków jako dokumentacja rozwoju średniowiecznego Görlitz wraz z budowlanymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami tej metamorfozy będzie objęta szczególną ochroną ”

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ nasze miasto położone na dawnym skrzyżowaniu szlaku Via Regia i szlaku bursztynowego, ze swoimi do dziś zachowanymi zabytkami może opowiadać niezliczone historie o znaczeniu kontaktów z całym światem dla swojego ekonomicznego i kulturowego bogactwa”

Janet Conrad

Dyrektorka
Ewangelickiej Fundacji Kultury
Görlitz (do 2021 roku)

Janet Conrad

Dyrektorka
Ewangelickiej Fundacji Kultury
Görlitz (do 2021 roku)

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ pomysłowość, siła i wola wolności mieszkańców Görlitz przejawia się w tak wielu aspektach życia miasta, jak nigdzie indziej. ”

Andrea F. Behr

Dyrektorka
Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH (do 2022 roku)

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ świadomi naszego dziedzictwa kulturowego możemy w ukierunkowany sposób kształtować przyszłość dla mieszkańców i odwiedzających nas gości”.

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ Görlitz ucieleśnia żywą historię w najpiękniejszy sposób, jaki można sobie wyobrazić”.

Rainer Müller

Przewodniczący stowarzyszenia
Aktionskreis für
Görlitz e.V. (do 2021 r.)

Rainer Müller

Przewodniczący stowarzyszenia
Aktionskreis für
Görlitz e.V. (do 2021 r.)

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ Görlitz ucieleśnia żywą historię w najpiękniejszy sposób, jaki można sobie wyobrazić”.

Katrin Bartsch

Przewodnicząca stowarzyszenia turystycznego Tourismus-Verein
Görlitz e.V.

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ dzięki niemu nasze miasto będzie wiarygodnie przedstawiane i stanie się widoczne dla międzynarodowej opinii publicznej jako prawdziwe miejsce do poznawania historii i kultury”.

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ pomysłowość, siła i wola wolności mieszkańców Görlitz przejawia się w tak wielu aspektach życia miasta, jak nigdzie indziej. ”

Prof. dr Willi Xylander

Dyrektor Muzeum Przyrodniczego
Senckenberg w Görlitz
Przewodniczący Kapituły Nagrody Mostu Görlitz

Prof. dr Willi Xylander

Dyrektor Muzeum Przyrodniczego
Senckenberg w Görlitz
Przewodniczący Kapituły Nagrody Mostu Görlitz

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ pomysłowość, siła i wola wolności mieszkańców Görlitz przejawia się w tak wielu aspektach życia miasta, jak nigdzie indziej. ”

dr. Agnieszka Gąsior

Dyrektorka Muzeum Śląskiego
w Görlitz

„Ubiegamy się o tytuł Światowego Dziedzictwa, ponieważ Görlitz jest perłą architektury najwyższej klasy, wyjątkowym klejnotem mieszczańskiej tradycji budowlanej i kultury, ale także miejscem ożywionych, transgranicznych spotkań, a tym samym wartym poznania, przyjemnym i godnym do życia.“

Na jakim etapie procesu ubiegania się jesteśmy?

Jesteśmy
tu

Zgłoszenie na Niemiecką Listę Propozycji do
Niemieckiej Konferencji
Ministrów Edukacji i Kultury

Umieszczenie na niemieckiej
liście propozycji

Przekazanie niemieckiej
listy wstępnej do UNESCO

Ocena propozycji

Przyznanie tytułu

Po przyznaniu tytułu obiekty Światowego Dziedzictwa są regularnie oceniane przez UNESCO.

Co oznacza Światowe Dziedzictwo?

Światowym Dziedzictwem są określane obiekty i zabytki kultury i przyrody, które mają niezwykłą uniwersalną wartość dla całej ludzkości. Są one wpisane na listę UNESCO i objęte szczególną ochroną.