Görlitz:
Kupiecki
zespół
architektoniczny
na
Via Regia

Görlitz: Kupiecki zespół architektoniczny
na Via Regia

500 lat temu Görlitz było jednym
z najważniejszych miast handlowych w
Europie Środkowej.

Via Regia

Via Regia była w średniowieczu jednym z najważniejszych szlaków handlowych Europy Środkowej. Görlitz stanowiło centralny plac przeładunkowy dla towarów na Via Regia.

Zaprojektowane dla handlu

W średniowieczu plan miasta Görlitz był całkowicie ukierunkowany na handel.

Gdzie mieszkali kupcy

Kupcy w Görlitz mieszkali i pracowali w okazałych domach, z których wiele zachowało się do dziś.

Before
After

Dom halowy Untermarkt 5, zbudowany ok. 1510–1515, po prawej: tzw. skarbiec z malowidłami ściennymi

Before
After

Dom kupiecki Neißstraße 30, zbudowany w latach 1726– 1729, po prawej: przedpokój na 1. piętrze

Kamienice halowe w Görlitz

Szczególnie wyróżniają się wybudowane 500 lat temu kamienice halowe w Görlitz. Ich wnętrze jest zorganizowane wokół centralnej hali: była to przełomowa idea.

Jestem niezmiernie dumny z posiadania tak starego domu. Z drugiej strony nie czuję się tak naprawdę właścicielem. Przy ponad 500-letniej historii tego budynku jestem raczej jego zarządcą na pewien czas

Rainer Michel

Właściciel kamienicy
halowej przy Peterstraße 14
Before
After

Dom halowy przy Peterstraße 14,
wzniesiony
w XV w.

Before
After
Dom halowy Neißstraße 29 (Dom Biblijny), zbudowany 1570 – 1572

Gdzie organizowano handel

Kupcy w Görlitz wchodzili również w skład rady miasta, która zlecała budowanie okazałych budynków dla organizowania i zarządzania handlem.

Ratusz, wybudowane w 1534 r.

Waga miejska

Waga miejska i Waidhaus​

Waidhaus – skład urzetu barwierskiego

w lewo: Ratusz, po prawej: Księga handlowa kupca z Görlitz z XV w.

Before
After

Jak broniono handel

Aby miasto było bezpiecznym miejscem handlu, ponad 500 lat temu mieszkańcy Görlitz wznieśli potężne fortyfikacje obronne.

Before
After

w lewo: Bastion Kaisertrutz, zbudowany ok. 1490–1520, po prawej: Kaisertrutz i Brama Reichenbacha ok. 1830 r.

Bastion Kaisertrutz, zbudowany ok. 1490–1520

Wieża Reichenbacher Turm

Wieża Mikołajowska

Co kupcy fundowali

Z pieniędzy uzyskanych z handlu kupcy Görlitz fundowali kościoły i kaplice.

Before
After

Kościół św. Piotra, po lewej stronie: Portal główny z XIII
wieku, po prawej: widok wnętrza

Kościół św. Piotra i Pawła, wzniesiony w XV w.

Święty Grób

Kaplica św. Anny

Görlitz: Miejsce wymiany pomysłów

Dzięki rozległym powiązaniom handlowym Görlitz stało się miejscem wymiany pomysłów i innowacji kulturowych. Artyści z całej Europy Środkowej przyjeżdżali do Görlitz.